MÄNGUREEGLID

1. Saltobatuudikeskus ega selle töötajad ei vastuta külastajate õnnetusjuhtumite                                    eest väljaarvatud mänguvarustuse või atraktsioonide rikketest tulenevad juhtumid.

2. Hüppemaastikule ei tohi viia mänguasju.

3. Puhkamiseks lahku hüppemaastikult.

4. Välisjalanõudes ja paljajalu viibimine keelatud.

5. Kui on juhtunud õnnetus palume koheselt teavitada Saltobatuudikeskuse töötajat.

6. Leitud esemed viia Saltobatuudikeskuse töötaja kätte.

7. Palume kasutada atraktsioone ja muid vahendeid hoolikalt ja heaperemehelikult.

8. Keelatud on tulla haaknõelade ja rinnamärkidega.